WARFARİN (COUMADİN) HANGİ İLAÇLARLA ETKİLEŞİME GİRİYOR ?  

WARFARİN (COUMADİN) HANGİ İLAÇLARLA ETKİLEŞİME GİRİYOR ?

İLAÇLAR VE WARFARİN İLİŞKİSİ… Warfarin (Coumadin ) kullanırken yeni bir ilaca başlayacağınız zaman mutlaka doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.

1.Doktorunuz tarafından reçete edilmediği sürece aspirin kullanmayınız.Bir doktor tarafından aspirin reçete edildi ise,warfarin kullandığınızı mutlaka belirtmeniz gerekir. Ayrıca, cataflam, dolorex, kalidren, diclomec, difenak, dikloron,miyadren, voltaren, advil, artril, brufen, dolgit, dolorin, ibu-600, nurofen, profen, siyafen, suprafen, upren gibi ağrı için sık kullanılan ilaçlar INR değerini etkilediğinden bu ilaçların kullanımından kaçınınız. Ağrı kesici ilaç gerektiğinde parasetamol veya kodein içeren ilaçların kullanılması kabul edilebilir. Önerilen en iyi seçenek parasetamol kullanımıdır.Çünkü daha az gastrointestinal iritasyon yapar ve trombosit agregasyonunu etkilemeyen analjeziklerdendir.Ancak günde 2grdan fazla parasetamol kullananlarda INR değeri yükselebilileceğinden günlük doz 2 gr’dan fazla olmamalıdır.Ayrıca hepatotoksisite nedeniyle günde 4 gr'dan fazla kullanılması önerilmemektedir.

1.Warfarini sildenafil ile birlikte kullanmak kanama riskinin artmasına neden olabilir. INR düzeyinize daha sık aralıkla baktırıp doz ayarlaması yaptırmanız gerekebilir.

2.Warfarin alırken, herhangi bir Soğuk algınlığı ve Grip ilacına başlamadan önce mutlaka doktorunuza bildiriniz. Daha fazla INR kontrolü yaptırmanız ve herhangi bir kanama belirtisi veya semptomu konusunda dikkatli olmanız gerekebilir.

3.Son yıllardaki bazı çalışmalarda warfarinin bazı antidiyabetik ilaçlarla etkileşime girdiği ve hipoglisemi olaylarını tetiklediği düşünülmektedir.Yapılan çalışmalarda bu ilaçların sülfonilüre ilaçları glipizid ve glimepirid içeren ilaçlar olduğu tespit edilmiştir.Ancak tedavi yöntemini değiştirmeye gerek yoktur, sadece bu ilaçlar başlandığında warfarin ile birlikte kullanılacaksa dikkatli olunmalıdır.

4.Akne tedavisinde kullanılan retinol ve retinoid içerikli ilaçlar cildin soyulmasına neden olacağından bu ilaç tedavilerine başlamadan önce doktorunuza warfarin kullandığınızı mutlaka söyleyiniz.Warfarin kanama eğilimini artıracağından cilt tahrişleri meydana gelebilir.

5.Bazı çalışmalarda, warfarin kullanıcılarında bazı kolesterol haplarının kullananılmasının INR'de küçük bir artışa yol açtığı gözlemlenmiştir.Ancak bu artış klinik olarak çok anlamlı düzeylerde değildir.Doktor tavsiyesi ile kullanabilirsiniz.

6.Anti troid ilaçlarının warfarinin etkisini azalttığı tespit edilmiştir.Bu ilaçları kullanan hastalar INR seviyelerine daha sık bakmalıdır.

7. Antiepileptik ilaçlardan, Fenitoin, karbamazepin ve fenobarbital, sitokrom P450 sisteminin güçlü indükleyicileridir ve bunların varfarin ile etkileşimleri yıllardır bilinmektedir. Bu ilaçlar, varfarinin metabolize olma hızını önemli ölçüde artırabilmekte ve önceden ayarlanmış bir dozun etkisini azaltabilmektedir.Doktor kontrolünde dikkatli kullanılması önerilir.

8.Doğum kontrol hapları warfarinin etkinliğini azaltabilmektedir.Bu nedenle sizin için uygun doğum kontrol yöntemini belirlemek için doktorunuz ile görüşünüz.

9.Bazı kemoterapi ilaçları Inr değerlerini etkileyebilir ;Özellikle kemoterapinin başlatılması ve kesilmesi sırasında INR'yi ve kanama belirtileri/semptomlarının yakından izlenmesi ve warfarin dozunuzun buna göre ayarlanması gerekir. Bazı kemoterapi ilaçlarının ise, Inr değerleri üzerinde daha büyük etkisi vardır.Doktorunuza warfmadin kullandığınızı bildirmelisiniz.

10.Halkın genellikle beklediğinin aksine, bitkisel ilaçlar doğal olsalar bile her zaman güvenli değildir. Son zamanlarda özellikle bitki-ilaç etkileşimlerinin arttığı gözlenmiştir.Bitki-warfarin etkileşiminin genel mekanizması neredeyse bilinmemektedir, ancak birkaç farmakokinetik ve farmakodinamik faktörün warfarini etkilediği tahmin edilmektedir.

11.Prednizon, prednizolon, kortizon ve hidrokortizon dahil olmak üzere oral ve enjekte edilebilir kortizoller, INR değerini yükseltebilmektedir.Bu nedenle kortizon kullananırken kanama belirtileri açısından dikkatli olunmalıdır.

12.Uzun süreli orlistat kullanılması, K vitamini de dahil olmak üzere yağda çözünen vitaminlerin emilimini azaltabilir ve bunun sonucunda daha düşük dozda warfarin alınması gerekebilir. Bu durum, K vitamini miktarının azaltıldığı daha az yağlı bir diyete geçilmesinden yada K vitamini emilimi üzerindeki bir etkiden kaynaklanabilmektedir. Bu iki ilaç birlikte kullanıldığında çok dikkatli olunmalıdır.

13.Yapılan çalışmalarda; Warfarin kullanan hastalarda proton pompası inhibitörü alınması gastrointestinal sistem kanamalarını azalttığı tespit edilmiştir.Proton pompası inhibitörleri aynı zamanda INR düzeyini yükseltmektedir.Ancak kontrollü warfarin kullanımı ile bu etki en aza indirilebilmekte ve warfarin kullanan hastalarda proton pompası inhibitörleri tavsiye edilmektedir.Özellikle warfarin ile birlikte nonsteroid antienflamatuar yada antiplatelet ilaçlar alan hastalarda bu durum dahada önem kazanmaktadır.

14. Warfarin kullanan hastalarda Penisilin G, Klindamisin gibi INR düzeyini etkileme olasılığı düşük olan antibiyotikler ve 1.ve 4.kuşak sefalosporinler tercih edilebilir.Ancak antibiyotikler doktorunuz tarafından etki alanlarına göre seçileceğinden farklı bir antibiyotik yazıldı ise kullanınız.Kullanmaya başladıktan sonra yakın tarihte INR tahlili yaptırınız ve doktorunuz ile iletişime geçiniz.

Warfarin (Coumadin ) kullanırken yeni bir ilaca başlayacağınız zaman mutlaka doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.

Paylaşmak
  2 comments
  • avatar
   Richard Muldoone
   Feb 28, 2017 - 08:07 pm

   The example about the mattress sizing page you mentioned in the last WBF can be a perfect example of new keywords and content, and broadening the funnel as well. I can only imagine the sale numbers if that was the site of a mattress selling company.

   reply
   • avatar
    Mike Dooley
    Feb 28, 2017 - 08:22 pm

    The example about the mattress sizing page you mentioned in the last WBF can be a perfect example of new keywords and content, and broadening the funnel as well. I can only imagine the sale numbers if that was the site of a mattress selling company.

    reply
  Leave A Reply